Stanowisko miasta w sprawie Hali 100-lecia Cracovii

Uzyskaliśmy stanowisko Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w sprawie zmian w zarządzaniu Halą 100-lecia Cracovii i Centrum Sportu Niepełnosprawnych.

Przypomnijmy – w czasie obchodów 113-lecia powstania Klubu Sportowego Cracovia prezes Smoleń przekazał zebranym informację o zmianach w zarządzaniu halą i przekazaniu tego zarządzania z KS Cracovia 1906 do nowo powstającej fundacji „Centrum Inicjatyw Sportowych”, a w zamian za pana Janusza Jarczyńskiego, który do tej pory zarządzał halą z ramienia KS Cracovia 1906, wiceprezydent Andrzej Kulig wskazał panią Agnieszkę Pleti, która poprowadzi nową fundację. Jak podkreślił prezes Smoleń, nie oznacza to, że KS Cracovia 1906 straci halę.

Poniżej treści przekazana nam przez podmioty reprezentujące miasto Kraków.

Z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK:

„Zmiany w funkcjonowaniu Hali Karcher Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych mają na celu podniesienie jakości działań, realizowanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. W związku z licznie zgłaszanymi przez organizacje pozarządowe ON uwagami, dotyczącymi między innymi problemów z dostępnością  hali, brakiem systemu rezerwacji, czytelnego cennika najmu hali zaistniała konieczność zmiany koncepcji i usprawnienia działania i wykorzystania obiektu.

Z przeprowadzonych analiz wynikała również pilna potrzeba zwiększenia aktywności sportowych, z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Potencjał hali nie był właściwie wykorzystany na aktywność sportową, jako że hala wykorzystywana była jedynie w kilku procentach. Imprezy sportowe dla osób z niepełnosprawnościami odbywały się w hali średnio raz w miesiącu, środowiska sportowców z niepełnosprawnościami nie są zainteresowane korzystaniem, z racji zbyt wysokich stawek. Dodatkowo nie było także dobrej promocji nowoczesnego obiektu, który już na etapie projektowania tworzony był z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Poprawa działalności Hali zmierzać będzie w kierunku generowania przychodów, pozwalających na utrzymanie obiektu, a równocześnie realizacji celu głównego – organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.”

Z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie:

„Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuję, że aktualnie dzierżawcą hali jest KS Cracovia 1906. Pan Prezes KS Cracovia 1906 w imieniu Zarządu klubu przesłał do ZIS projekt aneksu do umowy dzierżawy dotyczący Fundacji Inicjatyw Sportowych. Obecnie otrzymany projekt jest analizowany.”

Ze strony naszej redakcji możemy zapewnić, że nadal będziemy monitorować sprawę Hali 100-lecia Cracovii i przekazywać Wam informacje na ten niezwykle dla Cracovii istotny temat.

Zostaw Odpowiedź

3 × four =